Izjava o odricanju od odgovornosti

Odgovornost za sadržaj

Ignis aurum d.o.o. priprema pedantno i pažljivo sadržaj koji prikazuje na svom sajtu.
Kompanija se trudi i koristi sve svoje kapacitete kako bi svi proizvodi na sajtu bili prikazani sa ispravnim cenama, nazivima, slikama i specifikacijama. Bez obzira na izjavljeno, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije o proizvodima u potpunosti tačne.

Odgovornost za eksterne linkove

Ovaj sajt sadrži eksterne linkove kojima upravljaju treća lica. U vreme dodavanja eksternih linkova nismo bili upoznati sa bilo kakvim povredama zakona, a redovno proveravanje spoljnih linkova nije zakonska obaveza niti je takvo ponašanje opravdano. Nemamo kontrolu niti uticaj na sadržaj koji je povezan sa eksternim linkovima, pa zbog toga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tuđ sadržaj. Ako budemo upoznati sa bilo kakvim povredama, učinićemo sve što možemo kako bismo što pre uklonili nepoželjni sadržaj.