Da li je moguće postaviti TV iznad kamina?

Ukoliko uređujete kutak u svom domu ili kreirate projekat po meri svog klijenta i zanima vas da li je moguće postaviti TV iznad kamina, imamo odgovore koje tražite.

U nastavku pročitajte da li je ovakva postavka bezbedna za TV uređaj, kao i sve važne informacije koje morate da znate ukoliko se odlučite za ovu vrstu prostornog rešenja.

Postavljanje kamina ispod TV uređaja – Šta je potrebno da znate?

Prilikom uređivanja stana ili kuće, poželjno bi bilo da kamin bude u delu sobe u kojoj provodite najviše vremena, kako biste maksimalno uživali u pogledu na vatru i atmosferi koju ona donosi. Posebno su popularni ugaoni kamini koji omogućavaju pogled na vatru sa više strana, kao i trostrani, za maksimalan ugođaj.

Međutim, često je pozicija koja je idealna za gledanje sa više mesta u prostoriji rezervisana i za TV uređaj, baš iz pomenutog razloga. Nekada je estetski prihvatljivo rešenje postaviti i kamin i televizor u isti deo prostorije, ali da li je bezbedno za sam TV uređaj? Uzevši u obzir karakteristike ovih uređaja i dejstvo vatre, ovo pitanje se prirodno nameće.

Odgovor je da nije neizvodljivo, ali postoje određene stavke na koje je potrebno da obratite pažnju kako biste odabrali najbolju opciju u vašem slučaju.

Neke od njih su:

  • Koja vrsta kamina ide ispod TV uređaja
  • Koji je princip rada kamina
  • Na koji način je planirana postavka i montaža televizora iznad kamina

U nastavku pročitajte koje se vrste kamina izdvajaju kao bolja opcija za postavku TV uređaja iznad njih, a koje bi trebalo da izbegavate kada želite ovakvo rešenje.

Postavljanje TV-a iznad električnog kamina

Ukoliko se u svom prostoru odlučite za električni kamin koji ima samo imitaciju prave vatre, kačenje TV uređaja iznad njega ne predstavlja problem.

Kako ovi kamini nemaju pravu vatru, samim tim ne emituju toplotu i produkte sagorevanja, pa nema bojazni da će ovi elementi oštetiti elektroniku TV uređaja.

Postoje i električni kamini koji emituju određenu količinu toplote, pa je važno da uzmete u obzir ovu činjenicu i u skladu sa tim odredite idealan položaj televizora i njegovu udaljenost od izvora toplote.

Električni kamini u našem asortimanu rade sa ventilatorskim grejačem koji toplotu usmerava prema napred, tako da topao vazduh ne ide direktno iznad kamina. Ukoliko postavljate TV iznad električnog kamina koji emituje toplotu, svakako bi trebalo da se postarate da vruć vazduh ne ide direktno u televizor, kao i da isti bude na odgovarajućoj udaljenosti.

Kada su u pitanju električni kamini koji koriste vodenu paru kako bi stvorili efekat pravog 3D plamena, oni nemaju pravu vatru i ne emituju toplotu i iznad njih takođe možete postaviti televizor.

TV iznad električnog kamina: ukoliko električni kamin ne proizvodi toplotu, nije definisan minimalni razmak. Ukoliko je u pitanju električni kamin sa grejačem ili sa tehnologijom prikaza vatre pomoću vodene pare, ostavite udaljenost od 50 cm ili postavite odgovarajuću barijeru između kamina i televizora.

Kada je to rečeno, zaključak je da su električni kamini jedna od bezbednijih opcija kada je kombinacija kamina i televizora na istom zidu u pitanju.

Električni kamin ugrađen u zid

Da li je moguće postaviti TV iznad bio kamina?

Bio kamini gore pomoću bioetanola, vrste alkohola, i ne zahtevaju dimnjak pa su idealni za uživanje u pogledu na pravu vatru u prostorima gde nema dimnjaka ili mogućnosti za njegovu instalaciju. Dovoljno je da tokom rada ovih kamina, redovno provetravate prostoriju.

Postoje različite vrste bio kamina i nisu svi podjednako pogodni za montažu TV uređaja iznad njih. Osnovna podela je na ručne, odnosno manuelne i automatske.

Automatski bio kamini sa BEV tehnologijom

BEV (Burning Ethanol Vapours) je posebna tehnologija gorenja koja omogućava da vatra i alkohol ne dođu u direktan kontakt, već gore alkoholna isparenja. Ova tehnologija donosi veću bezbednost u odnosu na manuelne bio kamine, a automatski rad ovih kamina omogućava da određenim modelima jednostavno rukujete pomoću aplikacije sa svog mobilnog telefona ili ih povežete sa smart home sistemom.

Moramo napomenuti da nemaju svi automatski bio kamini BEV tehnologiju sagorevanja. Što se tiče kačenja televizora iznad automatskih bio kamina, nezavisno od tehnologije, ova opcija je takođe jedna od bezbednijih, pošto nema čađi, pepela i ostalih produkata sagorevanja. Međutim, zbog toplote koju ovi kamini proizvode morate preduzeti određene mere kako biste sprečili eventualna oštećenja TV uređaja.

Prilikom postavljanja TV-a iznad automatskog bio kamina preporučena udaljenost je minimum 50 cm od kamina do TV-a, odnosno udubljenja ili fizičke barijere.

Manuelni bio kamini

Ovi bio kamini imaju nešto drugačije karakteristike u odnosu na automatske. Takođe gore pomoću bioetanola, ali se on ručno sipa u rezervoar kamina i za razliku od automatskih modela sa BEV tehnologijom sagorevanja, u ovim slučajevima gori sam alkohol.

Manuelni bio kamini su povoljniji u odnosu na automatske, ali imaju veću potrošnju alkohola i proizvode intenzivniji miris, pa je potrebno češće provetravanje.

Prilikom upotrebe manuelnog bio kamina, dodavanje alkohola vrši se nakon što se ohladi gorionik i samo keramičko vlakno, kako bi se izbeglo ponovno paljenje. Takođe, potrebno je obratiti pažnju na eventualne skrivene plamičke koji se mogu pojaviti.

Nikako nemojte postavljati TV iznad otvorenog bio gorionika već obavezno napravite konstrukciju koristeći odgovarajuće nezapaljive materijale, kao što su termootporno staklo, kamen, metal i slično koja će onemogućiti prenos toplote direktno prema TV uređaju.

Poželjno je da između kamina i TV uređaja bude neka nezapaljiva fizička barijera (polica ili da sam kamin bude u udubljenju), kao i da minimalni razmak od kamina do TV uređaja bude bar 80 cm.

Kada su ovi kamini u pitanju, možete i da se opredelite za model bio kamina koji se sastoji od gorionika i kućišta kamina koji ima izolaciju. Naravno, i u ovom slučaju je potrebno da povedete računa da toplota ne ide direktno na TV.

Kada je u pitanju postavka TV-a iznad bio kamina, preporučljiva opcija bila bi da se opredelite za automatski bio kamin čiji plamen lakše možete kontrolisati i čiji se rad odvija pod kontrolom određenog broja senzora i bezbednosnih mehanizama koji omogućavaju vrhunsku sigurnost.

Međutim, primenom odgovarajućih fizičkih barijera i odgovarajućim pozicioniranjem TV uređaja u odnosu na bio kamin, ovakvo rešenje je moguće i sa manuelnim modelima, u kom slučaju preporučujemo da se opredelite za manuelni bio kamin manjih dimenzija.

Postavljanje televizora iznad kamina na drva sa staklenim vratima

Najčešći izbor svih onih koji žele kamin ne samo iz estetskih razloga, već i zbog grejanja jesu kamini na drva. Oni zaista daju poseban ton celom prostoru i unose izvanrednu atmosferu.

Ali kakva je situacija kada poželite da iznad kamina na drva postavite televizor?

Velika količina toplote, kao i dim i pepeo, koji su obavezni pratioci vatre iz kamina na drva mogu negativno uticati na TV. Zbog toga je važno da toplota završi u prostoriji, a minimalne dopuštene čestice prašine i gasovi prođu kroz dimnjak u atmosferu.

Kada su kamini na drva u pitanju, potreban je minimum 1 m razmaka između kamina i TV-a, odnosno udubljenja ili fizičke barijere.

Kako je za ugradne kamine na drva potrebna i posebna obloga izrađena od odgovarajućih materijala, postavlja se pitanje i da li se TV uređaj može postaviti na samu oblogu i da li se kroz istu mogu vući potrebne instalacije.

Da li se TV može postaviti na oblogu kamina na drva?

Materijali koje IGNIS AURUM koristi prilikom ugradnje kamina i izrade kaminske obloge jesu Skamol kalcijum-silikatne ploče koje imaju visoku otpornost na toplotu, ne ispuštaju štetne čestice prilikom obrade i u svom sastavu nemaju kvarc.

Visoka otpornost na toplotu omogućava da se preko ploča prenosi samo deo toplote koja se nalazi u komori, te se na samu oblogu kamina može postaviti televizor.

Prikaz prenosa tplote kroz Skamol ploče

Ipak, u tom slučaju, potrebno je uraditi duplu izolaciju, odnosno postaviti duple ploče, sa ili bez vazdušne barijere kroz koju se mogu provući potrebne instalacije. Ukoliko je potrebno kroz samu oblogu kamina provući instalacije, neophodno je da na licu mesta prilikom ugradnje bude električar koji će adekvatno zaštititi i postaviti potrebne elemente.

Takođe, prilikom montiranja televizora obratite posebnu pažnju na šrafove koji moraju biti odgovarajućih dimenzija, u skladu sa debljinom ojačane obloge koja ide oko kamina, kako ne bi probili oblogu i preneli temperaturu iz komore na materijale koji nemaju odgovarajući stepen vatrootpornosti.

Adekvatne dimenzije i pravilno postavljanje kaminskih rešetki je takođe važno. Ukoliko na oblogu kamina želite da postavite TV, preporučljivo je da kaminska rešetka, odnosno otvor iz koga izlazi toplota iz komore u prostoriju bude pozicioniran iznad TV uređaja. Ukoliko oblik komore to dozvoljava, možete rešetke postaviti i bočno kako biste izbegli da rešetka i TV budu suviše blizu.

Kamin ispod TV uređaja ispred garniture za sedenje

Postavljanje TV-a iznad otvorenih kamina

Ukoliko imate ili planirate otvoreno ložište, odnosno otvoreni kamin, imajte na umu da postavljanje TV uređaja iznad njega nije najbolja opcija.

Takođe, potrebno je da znate da su ova ložišta neefikasna, troše više ogreva i zahtevaju češće loženje. Pored toga, uzimaju i dosta kiseonika iz prostora, što može plamenu dati neprirodno plavičastu boju.

Kako nema vrata ili neke druge barijere, visoka temperatura, kao i produkti sagorevanja kao što su čađ, dim, pepeo i slično mogu oštetiti televizor.

Kao delimično rešenje, moguće je postaviti fizičku barijeru (policu ili slično) koja štiti od toplote ispod TV-a, odnosno koja neće dozvoliti toplom vazduhu da ide direktno ka uređaju, ili možete televizor postaviti u udubljenje. Međutim, i prilikom montiranja na ovaj način potrebno je obratiti posebnu pažnju na šrafove i ostale elemente kako ne bi došlo do oštećenja obloge kamina, kao ni prenosa toplote.

Šta je važno da znate ukoliko želite da postavite TV iznad kamina?

Kako smo do sada zaključili da je moguće postaviti TV iznad kamina, svakako je potrebno preduzeti određene mere opreza.

Pre svega, ukoliko želite ovakvo prostorno rešenje, preporučujemo da odaberete vrstu kamina koja je najpogodnija.

U skladu sa načinom rada, to su električni kamini. Naravno, i kod ostalih je izvodljivo. Kako biste odabrali najbezbednije rešenje, predlažemo načine kako da maksimalno zaštitite svoj televizor ako želite da uživate u istovremenom pogledu na vatru i na omiljeni program.

Ubacite dodatne zaštitne elemente u prostor

Prilikom postavke televizora iznad kamina, svakako je dobro da prostor osmislite tako da se toplota usmerava u pravcu koji ne ide direktno na ekran TV-a.

Predlozi su sledeći:

  • Polica na koju ćete postaviti TV

Polica je odlično rešenje, a i estetski može biti lako uklopiva. Važno je samo da bude napravljena od otpornih materijala koji se neće deformisati usled dejstva toplote, kao i da bude odgovarajuće širine kako bi preusmerila topao vazduh.

  • Postavljanje televizora u udubljenje

Ovo je elegantan način da TV zaštitite od dejstva toplote, ali je potrebno to unapred isplanirati.

  • Dodatna izolacija zida iznad kamina na drva

Ukoliko se TV postavlja iznad kamina na drva, dodatno ojačanje obloge koje omogućava kvalitetniju montažu TV-a zbog njegove težine i odgovarajuću temperaturu zida uvek je dobra ideja. Naravno, obratite pažnju na sve prethodno navedene elemente poput dužine šrafova kada je ovakva montaža u pitanju kako bi se izbeglo oštećenje obloge kamina i sprečilo preterano zagrevanje šrafova, nosača i ostalih delova upotrebljenih za montažu TV uređaja.

Navedena rešenja su pogodna i za postavljanje televizora iznad svih modela kamina na drva, uključujući i tunel kamine koji se uglavnom koriste da vizualno podele neki prostor, a vatra je vidljiva sa obe strane.

Tunel kamin sa vatrom koja je vidljiva iz dve prostorije

Odaberite bezbedne i nezapaljive materijale

Završni ukrasni materijali za oblaganje kamina moraju biti nezapaljivi i otporni na temperaturu koja se stvara. Najviši stepen otpornosti na vatru zahtevaju kamini koji proizvode najviše toplote, a to su upravo kamini na drva.

Zbog toga je za njihovo oblaganje i dekoraciju najbolje koristiti kamen, mermer ili ciglu. Naravno, postoje i drugi pogodni materijali, ali je veoma važno da su otporni na visoke temperature ili da uradite adekvatnu izolaciju.

Što se tiče postavljanja TV-a iznad kamina, pažljivim planiranjem i adekvatnom postavkom, kao i praćenjem navedenih smernica možete urediti prostor kako vam odgovara i uživati u kompletnom ugođaju.